سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرجلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
اکبر قاضی فرد – دکتری محیط زیست از دانشگاه میسوری آمریکا
سیدمحمدحسن نظری – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

معمولا توده سنگ شامل بعضی عوارض از قبیل صفحات لایه بندی ، گسلها ، شکاف ها ، فولیاسیون، درزه ها و دیگر عیوب مکانیکی هستند که در دامنه گسترده ای از فرایند زمین شناسی تشکیل شده اند. که در مقایسه با موادسنگی اطراف دارای خصوصیات هدایت هیدرولیکی بالایی می باشند. درمطالعه جریان سیال از درون توده سنگ با وجود سنگ سالم نفوذ ناپذیر بین درزه ها فهم طبیعت و درجه اتصال داخلی سیستم درزه ها لازم و ضروری می باشد در اندازه گیری مقدار جریان یا نفوذ پذیری در فیلد درجه اتصال داخلی و هتروژن بودن سیستم ناپیوستگی ها موثر می باشد در نتیجه جریان واقعی سیال کم وبیش به وسیله آنالیزهای ساده و تکنیکهای تجربی پیش بینی می شود.