سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود موسوی – گروه مهندسی شیمی دا نشکده مهندسی دانشگاه فردو سی مشهد
سمانه وکیلی – گروه مهندسی شیمی دا نشکده مهندسی دانشگاه فردو سی مشهد

چکیده:

صنعت فولاد سازی یکی از صنایع پرمصرف انرژی می باشد. هزینه های انرژی حدود % ۳۰ کل هزینه های این صنعت را تشکیل میدهد. آنالیز اکسرژی این صنعت می تواند کمک زیادی به شناسایی نقاط دارای افت زیاد و در نتیجه اقدام مناسب برای بالا بردن مقدار اکسرژی و راندمان بکند.در این مقاله به بررسی و آنالیز اکسرژی یک واحد ریخته گری مجتمع فولاد پرداخته شده است.برای ارائه نتایج کمی،مجتمع فولاد خراسان به عنوان نمونه انتخاب گردیده است وآنالیز اکسرژی تمام مراحل واحد ریخته گری آن بررسی شده است.نتایج نشان میدهد که بازگشت ناپذیریها در دو مرحله سرد شدن شمش در محیط و مرحله خنک کردن ثانویه نسبت به دیگر مراحل بیشتر است طوریکه راندمان اکسرژی این دو مرحله بترتیب ۱۴ %و ۹۴ % میباشدو مشکل مرحله سرد شدنشمش در محیط از این بابت نسبتا حاد میباشد.