سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید اسدی بالاگفشه – پژوهشیار دانشگاه مالک اشتر (کارشناس ارشد ) پژوهشکده سازمان صنایع هوای
مجید شقاقی – پژوهش یار دانشگاه مالک اشتر (کارشناسی)، پژوهشکده سازمان صنایع هوایی
سلیمان فرهادی – پژوهش یار دانشگاه مالک اشتر (کارشناسی) ، پژوهشکده سازمان صنایع هوایی

چکیده:

یکی از سامانه های اصلی هواپیما، سامانه تهویه مطبوع است که عدم عملکرد صحیح آن می تواند منجر به شکست یا لغو ماموریت های پروازی هواپیما گردد. بنابراین تجزیه تحلیل خرابی های احتمالی و تأثیر آن بر عملکرد هواپیما دارای اهمیت ویژه ای است که می تواند از سوانح احتمالی و هدر رفتن هزینه ها جلوگیری نماید. در این مقاله روش آنالیز درخت خرابی (Fault Tree Analysis) برای ارزیابی ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه تهویه مطبوع هواپیما بصورت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.