سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رسول اخروی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
نصر الله عباسی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه زنجان
صفورا شاکری – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات ایکنولوژیکی سازند روته در برش آرو واقع در ۹۰ کیلومتری شرق تهران در البرز مرکزی، شامل مطالعات تعیین جنس تریس فسیلهای موجود در سازند، تعیین ایکنوگیلدها (Ichnoguilds) و مشخص کردن ایکنوفاسیس های (Ichnofacies) لایه های رسوبی سازند روته است که با توجه به مطالعات صحرایی، نمونه های دستی، پیل و مقاطع نازک صورت گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که حوزه ی رسوبی در زمان رسوبگذاری سازند روته، حوضه ای با شدت زیست آشفتگی بالا بوده است که نشانگر رسوبگذاری آرام ( به استثناء موارد طوفانی ) و شرایط مطلوب برای فعالیت موجودات و حفظ شدن آثار این فعالیتها است.