سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا طاهریان – کارشناس ارشد بخش تونل و سازه های زیر زمینی، شرکت مهندسین مشاور لار
سعید طاهری – کارشناس ژئوتکنیک و مکانیک سنگ، شرکت مهندسین مشاور لار

چکیده:

روشهای گوناگون آنالیز عددی (…, FDM , BEM , FEM) ابزارهای محاسباتی بسیار سودمند و قدرتمندی هستند که در سالیان اخیر به خدمت علم ژئوتکنیک و بویژه مهندسی سنگ در آمده اند. این روشها در صورت داشتن پارامترهای ورودی مناسب و بایسته، بهمراه قضاوت های مهندسی، طراحی و اجرای سازه ها در مصالح ژئوتکنیکی را بسیار اقتصادی و مفید خواهند ساخت. نصب و اجرای وسایل ابزار دقیق در زمان قبل و بعد از اجرا، جهت نیل به همین امر و کسب رفتار واقعی مصالح صورت می گیرد. در این مقاله، مطالعه موردی در خصوص نصب وسایل ابزار دقیق در نیروگاه زیر زمینی لوارک، (به ظرفیت برق ۴۷MW) در زمان اجرا و نحوه بکارگیری نتایج در بهینه نمودن جنبه های اقتصادی وفنی طرح، انجام و ارائه شده است . در این رهیافت، داده های ابزار دقیق از طریق مدلسازی عددی درنرم افزار FLAC 3.23 (با منطق FDM) و سپس بکارگیری روش خطایابی Kasier مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.