سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قدیری – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

از قابلیتهای مهم GIS خاصیت Networking و تحلیل شبکه است انجام این مهم مستلزم مدلسازی شبکه می باشد. هدف این تحقیق مدلسازی شبکه خیابان های شهر تهران و پیاده سازی سناریوهای مختلف برای انتخاب بهترین مسیر بود. در آنالیزها مشخص گردید که بکار بردن پارامترهای مختلف نتیجه معقول تری را به دنبال خواهد داشت.
همچنین در این تحقیق مشخص شد که روش ساخت توپولوژی مهم بوده بطوریکه توپولوژی از نوع مسیر نسبت به توپولوژی قوس – گره نتایج منطقی را بدست آورد.