سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار
کیوان حسینی صفری – کارشناس ارشد دانشگاه تهران
خلیلی – دانشیار

چکیده:

در این مقاله رفتار پلاستیک صفحات استیل وآلومینیوم هنگام مواجهه با یک موج انفجاری مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعات صورت گرفته در زمینه انفجار مارا قادر می سازد که با کنترل عواملی همچون مقدار ماده منفجره،فاصله قرارگیری آن ،هندسه صفحات و… به ایمپالس(نمودار فشار-زمان) موج اصابتی در برخورد با صفحات دست یابیم. در تحلیل رفتار پلاستیکی صفحات تحت بار ضربه ای جسم ایده‌آل و کامل پلاستیک (rigid-plastic) فرض شده و اثر عواملی همچون ‌ تغییر مکان‌های محدودو نرخ کرنش مدنظر قرار گرفته است. تست ها بروی تعداد کافی صفحات صورت گرفته است. تغییر شکل گسترده پلاستیک و در مواردی پارگی در صفحات مطابق انتظار مشاهده شده است.