سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهرداد اسماعیل نیاورانی – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

ورود انواع مختلف آلاینده های کشاورزی، صنعتی و پسآبهای شهری به رودخانه ها که یکی از منآبع اصلی تامین آب آشامیدنی صنعت و کشاورزی می باشند باعث شده که در عصر کنونی به عنوان یکی از کانونهای بحرانی از نقطه نظر آلودگیهای زیست محیطی مطرح باشند. رودخانه کر در استان فراس تأمین کننده بخش مهمی از آب مورد استفاده کشاورزی، صنعت و شرب این استان است. فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و گسترش اماکن مسکونی در حوزه آبخیز این رودخانه قآبل توجه است واحدهای صنعتی بزرگ نظیر مجتمع پتروشیمی، مجتمع یک و یک، کارخانه آزمایش، کارخانه قند مرودشت و پالایشگاه شیراز در این حوزه قرار داشته که از نظر مصرف آب وآبسته به آن می باشند. زهکشهای کشاورزی، پسآبهای صنایع و خانگی از جمله فاضلآبهای شهر مرودشت وارد آن شده و آلودگی رودخانه را همراه با افزایش مصارف آب تشدید کرده است. به علل مذکور رودخانه کر یکی از آلوده ترین رودخانه های کشور میباشد. لذا به منظور تعیین نقاط حساس از نظر آلودگی و بررسی تاثیر ورود منآبع آلاینده فوق از مدل ریاضی WASP7استفاده شده است.