سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید هادوی – کارشناس ارشد هوافضا – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
جمال زمانی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده
علی مظفری – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده
علی قمصری – دانشجوی دکترای مکانیک – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه ن

چکیده:

اثرات ناشی از بارگذاری انفجاری پوسته های استوانه ای جدار نازک با توجه به پیچیدگی و تفاوت های موجود بین فرایندهای انفجار در محیط های واسط مختلف بسیار متفاوت و در بعضی موارد نیز غیر قابل پیش بینی می باشند. در این مقاله ضمن معرفی پدیده انفجار درون آب و هوا به عنوان دو محیط واسط پرکاربرد، به بیان روابط حاکم و تفاوت های موجود در استفاده از این دو محیط واسط پرداخته خواهد شد. مجموعه گسترده ای از آزمایشات انفجار درون پوسته های استوانه ای جدار نازک به منظور مشاهده عینی تفاوت بین بارگذاری انفجاری با استفاده از محیط های واسط آب و هوا نیز در این تحقیق صورت پذیرفت. هم چنین علاوه بر ارائه و مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات تجربی انجام شده با استفاده از آب و هوا به عنوان محیط های واسط، پارامتر راندمان انرژی مربوط به بارگذاری انفجاری سازه های جدا نازک نیز معرفی خواهد شد. در پایان نیز نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در این تحقیق با دستاوردهای سایر محققین مقایسه خواهند شد.