سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال زمانی –
امیر رفاهی اسکوئی – دانشجوی دکتری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک

چکیده:

در رفتار سازه های بتونی، تحت شرایط بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیکی ، تفاوت هایی ملاحظه می شود . در این مقاله رفتار دینامیکی بتون در برابر موج حاصل از بارگذاری انفجاری به صورت تجر بی بررسی ، و سپس نتایج با داده های تئوری مقایسه گردیده است . ماده منفجره در جرمها و ارتفاعهای مختلف از سازه های غیر مسلح بتونی قرار داده می شود . سازه ها به صورت تیر ساده در نظر گرفته شده اند . با دا شتن خواص استاتیکی بتون و میزان فشار وارده از انفجار، افزایش ظرفیت تحمل بار در حالت دینامیکی بدست می آید . در این تستها معیار تخریب ایجاد ترک در منطقه کششی تیر در نظر گرفته شده است . نتایج حاصله افزایش ضریب دینا میکی (ظرفیت تحمل بار ) بین ۴/۵ تا ۶ را برای نرخ کرنش های ۶۶S-1 تا ۸۰S-1 نشان می دهد. این نتایج با نتایج تئوری و کارهای انجام شده قبلی در مطابقت می باشد.