سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین ضمیری – آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
جمال زمانی – آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
علی مظفری – دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
وحید هادوی – آزمایشگاه شکل دهی نوین دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

این پدیده فیزیکی شکست پوسته تحت اثر بار انفجاری، از انفجار خرج میانی تا جریان تغییر شکل و شکست فلز پوسته را در بر می گیرد بررسی چنین رفتار پیچیده ای فقط بصورت تحلیلهای تقریبی می توان مدل نمود. به همین منظور در این مقاله به بررسی تغییر شکل و شکست سازه های سرجنگی آلومینیومی که عمدتا نقش حامل مواد منفجره هستند را تحت بارگذاری انفجاری پرداخته شده است. که یکسری آزمایشات تجربی برای سه مقیاس از این پوسته ها طراحی و پیاده سازی گردیده است. سپس این تغییر شکها با تئوری های مربوط به استوانه های بلند مقایسه گردید. بهترین مدل تئوری مدل جونز می باشد. در نهایت با توجه به اختلاف شکل هندسی پوسته ها در دو حالت تئوری و تجربی، بر اساس عدد بدون بعد ارائه شده توسط Zhao در مورد پاسخ دینامیکی پوسته ها یک مدل نیمه تجربی برای پیش بینی تغییر شکل ماکزیمم پوسته های استوانه-مخروط تحت بارگذاری انفجاری ارائه گردیده است.