سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید هادوی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی مظفری – استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین ضمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به کاربرد انفجار زیرآب در شکل دهی پوسته‌های استوانه‌ای، در این مقاله پس از معرفی پارامترهای موثر در پدیده انفجار درون آب ، رفتار دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای جدار نازک تحت بارگذاری انفجاری در محیط واسط آب ، با استفاده از روشی تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا معادلات مربوط به ماکزیمم تغیر شکل شعاعی یک پوسته استوانه‌ای جدار نازک، ابتدا بدون در نظر گرفتن اثر نرخ کرنش و سپس با در نظر گرفتن آلومینیوم به عنوان یک ماده حساس به نرخ کرنش و با استفاده از مدلCowper- Symondsمحاسبه و ارائه می‌شوند. در انتها نیز، به تحلیل و مقایسه نتایج تئوری و نتایج آزمایشات میدانی انجام شده به وسیله ماده منفجرهC4بر روی پوسته‌های استوانه‌ای آالومینیومی می‌پردازیم.