سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال زمانی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهرنگ باران – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مکانیک
امیر رفاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مکانیک

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی رفتار مچالگی کامل ( Prefect Densification) در سازه های جاذب انرژی (آلومینوم ی) تحت بارگذاری شبه استاتیکی فشاری ( out of plane) و بدست آوردن نیروی لازم برای مچالگی کامل و مقایسه آن با نتایج تئوریحاصل از تحقیقات نگارنده و همچنین دیگر محققین ، تعدادی نمونه با همکاری دو دانشگاه ساخته و آزمایشات شبه استاتیکی بر روی این نمونه ها انجام پذیرفت . بر اساس آزمایشات انجام شده ، مشخص گردید که میزان طول لهیدگی و نیروی حاصل برای مچالگی، مستقل از ارتفاع سازه نبوده . و همچنین در تعدادFolds تا ) های بوجود آمده و به طبع آن میزا ن انرژی جذب شده در طول مچالگی موثر می باشد . همچنان در مقایسه نتایج تجربی با نتایج تحلیلی خطایی برابر ۲۳ % مشاهده گردید . که این موضوع تا حدودی بیانگر ضعف در مدلهای تحلیلی ، متاثر از عدم وجود فاکتور مرتبط با ارتفاع سازه در مدلهای تحلیلی میباشد .