سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا شاه نظری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه بهره برداری
نگار غفوری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه بهره برداری
اسماعیل اسدزاده – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه بهره برداری

چکیده:

طبع متفاوت احتراق سوخت گاز با مازوت تمهیدات خاصی را در طراحی و استفاده از این سوخت طلب می کند . میزان حرارت آزاد شده، طول شعله و همچنین حجم کوره مورد نیاز برای استفاده از این دو سوخت تا حدودی با یکدیگر متفاوت می باشد . اگرچه هر دو سوخت عملاً بدلیل عدم وجود رطوبت بصورت تقریبی دارای حجم همانند محصولات احتراق هستند و نیز بدلیل اینکه آتشگیری هر دو در فاز گازیست، شدت احتراق ماکزیمم در هردوی آنها بسیار نزدیک است، ولی پایین بودن ضریب نشر محصولات احتراق در سوخت گازی سبب می شود که در تغییر سوخت از مازوت به
گاز، دمای خروجی محصولات احتراق از کوره افزایش یابد . در ایجا با استفاده از تلفیق روش لوبو و اوانزا ۱ و روش ناحیه بندی ۲ تاثیر تغییر مشعل مازوت سوز به گاز سوز در توزیع دما و شار حرارتی در نقاط مختلف کوره تحلیل شده است . در پایان ضمن ارائه نتایج، راهکارهای مناسب جهت بهره برداری بهینه واحد در هنگام استفاده از سوخت گاز مطرح گردیده است .