سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه فرهت نیا – استادیار وعضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی
محمد روان بخشیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

در فرآیند نورد سرد فویل ها با توجه به ضخامت بسیار کم آنها از تغییر شکل الاستیک غلتکها در برابر تغییر ضخامت ورق نمیتوان صرفنظر کرد بنابراین با در نظر گرفتن سیستم فویل و غلتک به عنوان یک سیستم فنر با ضریب سختی متغیر در طول ناحیه کاری و استفاده از تنش های تماسی هرتز می توان این تغییر شکل را به دست آورد.در این مقاله با استفاده از روش قاچی تراز معادلاتدیفرانسیل حاکم بر فرآیند نورد فویل با در نظر گرفتن پارامتر اصطکاک که به روش سرد انجام می گیرد استخراج می گردد ، سپس با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف شکل دهی نظیر پیش کشش و پس کشش روابط بدست آمده در نهایت نتایج حاصله از روابط تحلیلی با نتایج بدست آمده توسط شبیه سازی اجزامحدود مقایسه خواهد شد.