سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تاج بخش نویدچاخرلو – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
میثم عبدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک

چکیده:

آنالیز توزیع تنش از مراحل ضروری طراحی چرخدنده ها می باشد. در این زمینه روابط تئوری و تجربی مختلفی وجود دارد که پایه آنها فرمولهای لوئیس و هرتز می باشد که به ترتیب برای تنش خمشی (bending stress) و تنش تماسی یا هرتز ( contact stress ) به کار می رود. از آنجا که در طراحی چرخدنده ها پدیده خستگی دخالت دارد دقت در تحلیل تنش از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله آنالیز توزیع تنش با استفاده از روش المان محدود غیر خطی برای دو چرخدنده یکسان ساده در بحرانی ترین حالت تماس دندانه ها انجام گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روابط لوئیس، هرتز و AGMA مقایسه شده است .