سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین رجائی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی گودرزی خویگانی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در طرح و ساخت تیرهای با جان عمیق استفاده از جان موج دار به دلیل افزایش سختی خارج صفحه و مقاومت کمانشی آن، بدون سخت کننده های قائم، در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه تیرهای کامپوزیت باجان فلزی موج دارو بالهای بتنی پیش تنیده اخیرا در پلها به طور وسیع به کار میرود. شکل پروفیل های مختلفی که معمولا برای این تیرها مورد استفاده واقع می گردد ذوزنقه ایی، زیگ زاگ و سینوسی می باشد.این مقاله با تعبیه یک مدل سه بعدی اجزاء محدود، تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای فولادی باجان ذوزنقه ای را با ملاحظه مدهای مختلف کمانشی، مورد مطالعه قرار داده است. علاوه بر این بررسی پارامتریک جهت ارزیابی تاثیر پارامترهای هندی مختلف در ظرفیت برشی نهایی این تیرها انجام شده است. این پارامترها برای موجهای ذوزنقه ای عبارتند از: ۱ـ زاویه موج ذوزنقه ای ۲ـ طول قسمت مسطح موج ۳ـ عمق موج ۴ـ ضخامت جان ۵ـ ارتفاع مقطع. با استفاده از مدل مذکور مطالعات پارامتریک در برش، برای موج های سینوسی نیز دنبال شده و تاثیر طول موج و دامنه موج را در ظرفیت نهایی برش مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی، فرض رفتارارتوتروپیک را برای مد کمانشی کلی مورد تایید قرار می دهد. در پایان، مقایسه عملی بین مزایا و معایب موج سینوسی و ذوزنقه ایی انجام شده است.