سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکترسید محمد رجایی – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مارالانی – کارشناس ارشد بیومکانیک
سیامک خرمی مهر – کارشناس ارشد بیومکانیک

چکیده:

در این مطالعه سعی بر آن است تا با استفاده از روش المانهای محدود و مدلسازی استخوان تیبیا و فیکساتور خارجی قاب در طی پنج مرحله ترمیم استخوان در محل شکستگی توزیع تنش در فیکساتور و استخوان مشخص گردیده و با تغییر فاصله دورترین پین نسبت به نقطه شکستگی و تغییر قطر پین در هر پنج مرحله این توزیع تنش مقایسه گردد.