سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد مرادبازفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد – فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا شاطری نجف آبادی – استادیار – گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
کمال قانی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد – فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد .

چکیده:

یکی از نگرانی های اصلی در مورد افرادی که در یک محیط بسته مانند فضای داخل خودرو قرار دارند ، آسایش آنها از نظر شرایط تهویه میباشد . دراین مقاله، با استفاده ازیک کدتجاری، سیستم تهویه خودروی سمند مورد بررسی قرارگرفته است . دراینجا نرم افزار GAMBIT به عنوان پیش پردازنده برای تولید شکل و نرم افزار FLUENT جهت حل مساله مورداستفاده قرارگرفته است . معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی ممنتوم و انرژی هستند که برای حل آنها از روش متوسط گیری رینولدز وبرای مدل کردن جمله تنش رینولدز از مدل k−ε و برای شبیه سازی ناحیه کنار دیوار از توابع دیوار استفاده مـیشود . مـعادلات دیفرانسیل حاصل با روش حجم محدود به یک دستگاه معادلات جبری تبدیل گشته و با استفاده از الگوریتم SIMPLE حل گردیدهاند . پس از حل عددی، کانتورهای توزیع سرعت و دما نمایش داده شده است و در پایان، تاثیر تعداد دریچه ها و محل آنها بررسی شده است و موردی بعنوان حالت بهینه با توجه به ثابت بودن مقدار دبی هوای ورودی به کابین خودرو پیشنهاد شده است .