سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نجار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا رازفر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در ایـن مقالـه بهتریـن برنامة ماشینکاری برای یک قطعة داده شده از میان برنامه های متعدد انتخاب می شود . روش کار بدین گونـه می باشد که پس از تولید برنامه های گوناگون ماشینکاریامکانپذیر برای یک قطعه با استفاده از تقدم های موجود بین فیچرهای ماشینکاری برنامه های اضافی حذف گردیده وبرای برنامه های باقیمانده تلرانسهای نهایی ساخت و زمان ماشینکاری برنامه محاسبه شده و با توجه به نرخ ساخت طرحهای ارزیابی گردیده شده، بهترین برنامة ماشینکاری انتخاب می گردد