سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر کلانتری – قطب علمی قدرت – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام منتصر کوهساری – قطب علمی قدرت – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مقالة حاضر ابعاد مختلف پروژة تحقیقاتی کاربردی شبیه سازی جامع شبکه های برق یا Global Network Simulation (GNS) که طی آن امکان آنالیز مشروحشبکه های بهم پیوستة برق از طریق شبیه سازی توزیع شده و فدراتیو آنها میسر می گردد، مطرح خواهد شد . به لحاظ استراتژیکی پیرو سیاست GNS ابزار محاسباتی لازم جهت توسعه و بهره برداری غیرمتمرکز شبکه های برق براحتی فراهم می شود . از دیدگاه ریاضی نیز چارچوب قابل اطمینان و دقیقی جهت حل تکه ای معادلات پخش بار و خطا بسط داده شده که نتایج یکسانی را با حالت حل تجزیه نشدة شبکه های برق بتوسط راهکارهای متداول، ارائه می دهد