سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز بهرامی – صنایع دریایی فجر

چکیده:

از مسائلی که صنایع دریایی کشور با توجه به مختصات خاص آن از لحاظ، ایجاد، رشد، عدم دسترسی به موقع به تجهیزات ، هزینه ها، و سایر مسائل خاص خود متاثر می سازد عدم دقت در طراحی ها و عدم انطباق در سیستم ها و زیر سیستم ها و بروز دوباره کاریها می باشد. در این مقاله سعی شده است سیستم پیشگیرانه (DFMEA) (آنالیز حالات خرابی در طراحی) را بررسی کرده و روش اجرای آن را در یک واحد صنعتی دریایی ارائه نماید. در صورت اجرا این روش از بسیاری شکستها و دوباره کاریها جلوگیری شده و یا آنها را به حداقل می رساند.