سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد فیض – دانشگاه تبریز دانشکده فنی گروه مهندسی برق
محمدباقر بناء شریفیان – دانشگاه تبریز دانشکده فنی گروه مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله تأثیر راه اندازی موتورهای القائی بزرگ بر روی شبکه توزیع بررسی شده است . راه اندازی یک موتور به صورت انفرادی و چند موتور به صورت همزمان یا با فواصل زمانی مشخص از هم، و تأثیر متقابل موتور ( موتورها ) و شبکه توزیع بازای امپدانس های مختلف باس بارها مورد مطالعه قرار گرفته اند . در مقاله تأثیر شبکه سه فاز نا متعادل بر روی عملکرد موتورهای القائی در هنگام راه اندازی و بعد از آن، و تأثیرات متعاقب آن نیز گزارش شده است . نتایج حاصله نشان می دهند که راه اندازی موتورهای القائی بزرگ مخصوصاً به صورت همزمان باعث افت ولتاژ لحظه ای شدیدی در باس بار تغذیه می شود . هرگاه موتورها به فواصل زمانی مشخص از هم راه اندازی شوند دامنه این افت ولتاژ کمتر ولی مدت دوام آن بیشتر خواهد شد . در صورتی که شبکه نامتعادل باشد هارمونیکهایی در جریان ورودی موتور ایجاد و به شبکه تزریق می گردد، ضمناً نامتعادلی شبکه باعث تأخیر در راه اندازی موتور می شود