سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین توکلی – رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل تعمیرات سایپا

چکیده:

با استفاده از تکنیکFMEA کلیه ماشین آلات و تجهیزات در شرکت سایپا مورد بررسی قرار گرفته است و با محاسبه عدد ریسک RPN) هر یک از خرابی های بالقوه دستگاهها نقاط ضعف سیستم شناسایی شده و با تعریف چندین پروژه بهینه سازی های لازم انجام شد. پس از اتمام کار توقفات ناشی از دستگاهها به حدود نصف کاهش یافت. در انتهای مقاله به عنوان نمونه توقفات دستگاههای نقطه جوش ارائه شده است. از مهمترین نتایج حاصل از این پروژه شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم و بررسی دقیق اکثر حالات خرابی ماشین آلات بود که باعث بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات و کاهش جدی توقفات گردید