سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسنعلی سراج – کارشناس ابزار دقیق، دستگاه نظارت مقیم – کارگاه کارون ۳، شرکت مهندسی مش
فرزین هزارخوانی – کارشناس مسئول بخش ژئوتکنیک ، دستگاه نظارت مقیم – کارگاه کارون ۳، شرکت م

چکیده:

این مقاله به آنالیز ترکیبی اندازه گیری های انجام شده به وسیله ابزار دقیق نصب شده در بدنه سد و ارائه تجربه ای ارزشمند در تفسیر نتایج می پردازد و برنامه ای کامپیوتری را معرفی می نماید که می تواند درموارد مشابه تغییرات احتمالی بدنه سد را تحت شرایط دمایی متفاوت پیش بینی و کنترل نماید. همچنین نتایج ترمومترها و ترموکوپل ها را دریافت و با انجام پردازش عددی آنها، حرکات احتمالی حاصل از تغییرات دما در بتن را محاسبه و با تغییر حرکات اندازه گیری شده به وسیله درزه سنجهاشیب سنج ها مقایسه و رفتار بدنه سد را به صورت شماتیک در مقیاسهای متفاوت نشان می دهد. در پروژه کارون سه نتایج بدست آمده از برنامه اشاره شده با نتایج اندازه گیری شده به وسیله ابزار دقیق بدنه سد شامل درزه سنج ها و شیب سنج ها مقایسه شده که این نتایج با همدیگر همخوانی دارد.