سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم طهماسب پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی سهند-ت
علی اکبر بابالو – استادیار گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی سهند
مصطفی رضایی – استادیار گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی سهند
میرکریم رضوی – استادیار گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

روش ژل پلیاکریلآمید به عنوان مهمترین روش پلیمری در تولید پودرهای نانومتری مورد استفاده قرار میگیرد که در این روش حفظ شبکه پلیمری در طول عملیات حرارتی تا دماهای بالا بسیار حائز اهمیت است. اثر اتمسفر محیط و نرخ عملیات حرارتی بر انسجام و فشردگی شبکه پلیمری اکریلآمید در طول عملیات حرارتی توسط طیفهایTG-DTAمورد بررسی قرارمیگیرد. استفاده از دو مرحله اتمسفر؛ جو هوا تا اولین مرحله تخریب و سپس جو خنثی منجر به حفظ بهتر شبکه تا دماهای بالاتر میگردد. افزایش نرخ عملیات حرارتی سبب م یشود کاهش وزن به طورکاملا ملایم (یکنواخت) در نمونه صورت بگیرد بطوریکه در نرخ°C/min 20 حدود ۴۰% شبکه تا دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد حفظ می شود.