سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه خاموشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی
سیدحسین منصوری – استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدعبدالرضا گنجعلیان نسب – استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کار حاضر آنالیز حرارتی مشعل متخلخل است. احتراق در مشعل با فرض دمای آدیاباتیک شعله در نظر گرفته شده است. فاز گاز و جامد در تعادل حرارتی نیستند و از این رو معادلات انرژی به صورت جداگانه برای هر فاز نوشته می شود. فاز جامد قادر به جذب ، پخش و صدور انرژی می باشد اما فاز گازی در برابر تشعشع شفاف عمل می کند. قسمت تشعشعی معادله انرژی به روش دو شار حرارتی مدلسازی شده و با حل معادلات انرژی به روش عددی، توزیع درجه حرارت فاز گاز، جامد و شار حرارتی در طول مشعل به دست آمده استسپس اثر پارامترهای مختلف نظیر ضخامت لایه متخلخل مشعل، ضریب پخش، میزان هوای اضافی بر توزیع درجه حرارت و شار حرارتی بررسی شده است.