سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته
حکمت رضوی زاده – دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم وصنعت ایران
سید محمد مهدی هادوی – مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته

چکیده:

پرکلرات پتاسیم ) ) KClO4 ازجمله اکسیدکننده های مهم به شمار می رود . دراین تحقیق رفتار حرارتی این ماده با استفاده از روش آنالیز حرارتی DTA مورد بررسی قرار گرفته است . براساس نتایج بدست آمده KClO4 در دمای ° C 305 دچار یک تغییر فاز می گردد . این ماده دردمای ° C 580 ذوب می شود . همچنین وقوع واکنش تجزیه KClO4= KCl+2O2 بلافاصله پس از ذوب در دماهای بالاتر مشخص گردید . در این تحقیق همچنین انرژی فعال سازی تجزیه پرکلرات پتاسیم با استفاده از روش هم متغیری نوع کسینجر معادل kJ/mole 120 محاسبه شد .