سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش سوخت جایگزین (CNG) و خودروهای گازسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد محمدپناه – کارشناس ارشد مکانیک مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

چکیده:

در این پژوهش هدف تغییر کمک فنرها و فنرهای یک خودروی سواری گاز سوز برای رسیدن به بهترین راحتی، فرمان پذیری پایداری خودرو است. زیرا به واسطه استفاده از مخازن حاوی گاز CNG افزایش وزن در قسمت عقب خودرو نسبت به خودروی معمولی بوجود می آید. لذا ابتدا یک مدل کامل از خودروی نمونه در نرم افزار ADAMS ساخته می شود، که شامل هندسه دقیق سیستم تعلیق، مشخصات اینرسی، همچنین کلیه مشخصات بوشها و اتصالات و مشخصات فنر و کمک فنر به صورت غیر خطی است. از طرفی اجزا انعطاف پذیری به صورت مدل FEM در مدل وارد شده است. و به منظور بررسی صحت مدل، نتایج حاصل از تحلیل مدل با نتایج تست بر روی خودروی واقعی مقایسه شده است. و مخازن حاوی گاز با مشخصات اینرسی دقیق و موقعیت هندسی مناسب به مدل اضافه شده است. از طرفی امکان تغییر کلیه این پارامترها در مدل امکان پذیر است. لذا ابتدا آنالیز حساسیت با استفاده از روش طراحی آزمایشها و طرح های پلاکت – بورمن انجام می شود و سپس بهینه سازی پارامترهای حساس بر خوش سواری و پایداری خودرو با روش ژنتیک الگوریتم (GA) صورت می گیرد. کلیه آنالیزها تحت تاثیر ورودی جاده واقعی که اتفاقی (Random) می باشد انجام می گیرد.