سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صالح اکبرزاده – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه
حامد مقتدری – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه
وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
بهاره کیانی – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه

چکیده:

یکی از اجزای مهم کیت تبدیل در خودروهای دوگانه سوز (بنزین- گاز طبیعی) رگولاتور فشار می باشد. وظیفه رگولاتور فشار کاهش فشار گاز (از حدود ۲۲۰ بار در مخزن ذخیره تا حدود فشار اتمسفر) و آماده سازی آن برای استفاده در موتور خودرو است. جریان دائم و پایدار گاز خروجی از رگولاتور تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی عملکرد موتور، قابلیت رانندگی و پیمایش خودرو دارد. هدف از این پژوهش استخراج معادلات دینامیکی حاکم بر مراحل مختلف کاهش فشار گاز می باشد. معادلات به دست آمده در نرم افزار MATLAB پیاده سازی و حل شده است. پس از شبیه سازی دینامیکی سیستم، آنالیز حساسیت پارامترهای طراحی رگولاتور فشار به کمک روش طرح عاملی کسری ۲k-p انجام شده است. پس از انجام آنالیز حساسیت مشخص می شود ضریب تخلیه مربوط به ورود گاز از مرحله دوم به سوم Cd3، حجم مرحله دوم V2، ضریب فنریت مرحله سوم K3، و ضریب فنریت مرحله دوم K2 که درصد تاثیر آنها بیشتر از ۱۰% است، به عنوان عوامل موثر در پایداری رگولاتور معرفی شده اند.