سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی فیرده – کارشناس ارشد برق ( کنترل )
علی جعفرقلی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

اساسا شناخت کامل یک شیی طراحی شده، مستلزم توصیف دقیق اجزای آن با استفاده از معادلات حاکم و همچنین ارزیابی مناسب و مطمئن از ضرای ب تاثیر متناظر با تغییرات احتمالی پارامترهای سازهای و فرآیندی بر عملکرد آن شیی و نحوه برهمکنش این تغییرات میباشد . در این راستا تحلیل حساسیت و استخراج توابع حساسیت پارامترهای مختلف سازهای ابزاری سودمند و کارآ خواهد بود . در عملیات بهینهسازی دستگاههای کنترلی , اهمیت تحلیل حساسیت دو چندان میباشد , چرا که علاوه بر آنچه بیان شد , خطای این دستگاهها بر عملکرد دینامیکی شیی کنترلی (Plant) اثرات شدیدی میگذارد . در این مقاله به کمک مدل ریاضی غیرخطی توابع حساسیت نسبت به ۱۶ پارامتر مختلف استنتاج گردیده، ضرایب تاثیر این پارامترها بر خطای عملکردی و رفتار دینامیکی یک دستگاه کنترلی خاص مورد بررسی قرار گرفته است .