سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود رمش – کارشناس ارشد هوافضا
رضا فرخی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

در این مقاله، تاثیر انحراف فاکتورهای مختلف درون موتوری و برون موتوری بر عملکرد یک موتور سوخت مایع مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. ضریب افت مسیرها، مشخصه‌‌ی پمپ‌ها و توربین، نمونه‌ی فاکتورهای درون موتوری هستند و دمای محیط، فشار ورود پمپ‌ها از جمله فاکتورهای برون موتوری محسوب می‌شوند. با استفاده از نتایج بدست آمده از یک سو می‌توان حساسیت موتور نسبت به شرایط محیطی را پیش‌بینی نمود و از سوی دیگر، تاثیر خطاهای مختلف ساخت اجزا و المان‌ها، یا خطاهای ناشی از تغییرات ویژگی‌های انرژتیک پیشرانه را، روی عملکرد موتور برر‌سی نمود. برای نیل به هدف یاد شده، معادلات المان‌های مختلف موتور برای رژیم دایم استخراج شد. سپس این معادلات دیفرانسیل‌گیری و خطی شدند. دستگاه معادلات دیفرانسیل حاصله شامل ۴۴ معادله می‌باشد. از حل این دستگاه، معادلات حساسیت که بیانگر انحراف پارامترهای مورد نظر بر حسب فاکتورهای یاد شده می‌باشند، بدست آمد. برای حل دستگاه، نرم‌افزار MATLAB مورد استفاده قرار گرفته است.