سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
رمضان نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ارزش فعلی خالص یا همان NPV در حال حاضر پر کاربردترین معیار در ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری است . وجود عدم اطمینان در NPV به دلیل تخمینی بودن پارامترهای موثر بر آن انجام آنالیز حساسیت را ضروری می نماید . در روش های متداول آنالیز حساسیت یک فاکتور را تغییر داده و بقیه فاکتورها ثابت نگه داشته می شوند . در این روش معیار کمی مناسبی که نشان دهنده میزان حساسیت NPV نسبت به فاکتورها باشد ارائه نمی شود . در این مقاله با تقریب NPV به صورت یک مدل رگرسیونی،یک آنالیز حساسیت همزمان بر اساس همه فاکتورها ارائه می شود . در این روش اثرات فاکتورها، میزان حساسیت NPV نسبت به فاکتورها و در واقع میزان اهمیت فاکتورها را مشخص کرده و از این طریق اطلاعات مفیدی جهت شناسایی فاکتورهای مهم و کنترل بیشتر بر روی آنها به مدیر پروژه ارائه می شود . برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت برازش مدل رگرسیونی از آرایه های متعامد تاگوچی استفاده شده است . برای نشان دادن روش،یک مثال محاسباتی همراه با حل آن ارائه شده است .