سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی طاهرخانی –
عباس آقاجانی بزازی –

چکیده:

تقریبا دو دهه است که معدن کاری زیر زمینی با موفقیت سیستم های طبقه بندیتوه سنگی را برای انالیزهای پایداری معدن زیر زمینی استفاده می کنند این سیستم های طبقه بندی عبارتند از : Q,RMR بارتون، CISR بینیاوسکی یا YMRMR بسچیر که باعث ارزیابی های ضعفی در سنگ سست خصوصا در اعماق وجود داشته باشند می شوند.
چون معدنکاری زیر زمینی مجبور می شود که به عمق بیشتر درزمین های دارای سستی بیشتر حرکت کند لازم است که مهندسان و اپراتورها عملکرد مورد انتظار سنگ را هم از لحاظ ایمنی و هم از لحاظ اقتصادی بهتر ارزیابی کنند.
این مقاله عملکرد فعلی حفاری پیش بینی شده و موقعیتهای نگهداری روش ها را در سنگی که RMR آن کمتر از ۳۰ است ارزیابی می کند. مطالعه موردی تهیه شده اند ارزیابی این اطلاعات ارائه و توصیه ها و نتیجه گیری شده که چطور بهترین روش را برای بهبود سیستم طبقه بندی مشخص کنیم.