سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پری ناز همتی – کارشناس ارشد سازه های دریایی شرکت موننکو ایران
اکبر امیدی وایقان – مهندس مکانیک شرکت موننکو ایران

چکیده:

کشور ایران با داشتن دو دریا در شمال و جنوب خود زمینه بسیار مناسبی برای ساخت سازهای دریایی است . در این میان حوادث دریایی تاثیر به سزایی در خرابی سازه های دریایی اعم از بنادر ،تاسیسات بندری و دریایی، سکوهای نفتی و دریایی ، شناورهای دریایی و غیره…داشته اند . این بحث با توجه به گسترش روزافزون ساخت و سازه های دریایی در کشور در هاله ای از ابهام باقی مانده است. در این مقاله سعی شده تابه بررسی و آنالیز انواع حوادث دریایی رخ داده، برای شناورها با استفاده از آمار و اطلاعا ت خرابی ها ی ثبت شده سکوهای دریایی ثابت و متحرک سراسر جهان در طی سالهای ۱۹۷۰ – ۱۹۷۷ پرداخته شود ، (لازم به ذکر است که این آمار و اطلاعا ت توسط شرکت نروژی DNV برای سراسر جهان در کتاب World Wide offshore (WOAD) accidental data bank گردآوری شده است. در ادامه سعی شده تا با بررسی و آنالیز آنها احتمال خرابی را برای این سازه ها بدست آورد . این احت مال خرابی را با توجه به آمار و شواه د
موجود در سازمانها و شرکتها ی مرتبط در ایران ،با تقریب خوبی می توان برای منطقه خلیج فارس تعمیم داد . پس از آن که احتمال خرابی برای سکوهای ثابت دریایی محاسبه شد آتش سوزی و حریق که از مهمترین خطرات محیطی برای سکوهای ثابت خلیج فارس شناخته میشود مورد بحث و بررسی قرار می گردد. در نهایت روش یافتن نقاط حساس در حریق برای یک سکوهای دریایی نمونه در نرم افزار مناسب، پس از مدلسازی و تحلیل سکوی دریایی پیدا خواهد شد. سپس برای مناطق حساس و آسیب پذیر نسبت به حریق، روشهای مقابله مناسب با آتش سوزی ،تجهیزات مورد نیاز با توجه به نوع حریق رخ داده، مورد بحث و بررسی قرار داده می شود.