سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام جدید – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
مسعود اسماعیلی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله چند روش سریع موضعی جهت آنالیز حوادث سیستم های قدرت ارائه شده است . در این روشها بر خلاف – روشهای درجه بندی ، تخلفات ولتاژ کاملا آشکار شده و خطاهای پنهان نیز وجود ندارند . همچنین نیازی به محاسباتoffline انجام می شوند . در روشهای موضعی از این واقعیت تجربی استفاده ۱ نبوده و محاسبات با استفاده از مقادیر حالت مبنامی شود که اکثر حوادث سیستم قدرت تنها ناحیه خاصی در اطراف حادثه را تحت تاثیر قرار می دهند . در این روشها شبکه قدرت در حالت تاثیر قرار میدهند . دراین روشها شبکه قدرت در حالت بعد از حادثه به زیرشبکه های مناسبی تقسیم بندی می شود بطوریکه زیر شبکه حساس ولتاژ با استفاده از مفهوم فاصله الکتریکی و زیر شبکه حساس راکتیو با استفاده از ماتریس حساسیت حالت مبنا تعیین می گردد . حل شبکه در قسمتهای مورد نظر به صورت دقیق و در بقیه قسمتها به صورت تقریبی انجام می شود و در نتیجه فرآیند همگرائی در شین های دور از اختلال بهبود یافته و جوابها نیز سریعتر بدست می آیند . نتایج حاصل از اجرای روشهای پیشنهادی بر روی شبکه سراسری ایران نشان می دهند که در شبکه های بزرگ ، این روشها دارای دقت خوبی بوده و با استفاده از تکنیک های جبران سازی و بردارهای تنک می توان کارآیی آنها را افزایش داد .