سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کارساز – دانشجوی دکتری کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی، تربت ح
خمید خالوزاده – استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی

چکیده:

در این تحقیق، تحلیل و بررسی عامل محیطی باد و نیز خطای تجهیزات مربوط به باد، سنسور بادسنج و نصب آن در یک سیستم کنترل آتش به عنوان عوامل مهم و تاثیر گذار بر احتمال اصابت (hp) به هدف صورت گرفته است، در صورت حساسیت بالای سیستم به این عوامل و یا بزرگی هر کدام از خطاهای فوق ممکن است کاهش احتمال اصابت و در نهایت عدم موفقیت موشک در برخورد به هدف، اتفاق افتد.
این مقاله ابتدا به شناخت و شناسایی منابع خطای ناشی از عامل محیطی باد در یک سیستم کنترل آتش هوا- پایه می پردازد، مدلسازی باد و شبیه سازی آن با توجه به منطقه عملیاتی و سایر عوامل تاثیر گذار مربوط به بادسنج به عنوان زیر بنای کار آنالیز خطا مورد توجه قرار می گیرد. سپس نتایج مربوط به آنالیز خطا با اعمال خطاهای ذکر شده و نیز تاثیر تغییرات این عوامل بر محاسبه زمان روشن شدن جستجوگر تلویزیونی موشک و زاویه سمت تصحیح موشک بررسی می گردد (دقت و صحت در این دو پارامتر بسیار اهمیت داشته و ایندو پارامتر قبل از شلیک موشک می بایست در موشک وارد شوند تا در محاسبات آن بکار رود). در نهایت با حل معادلات مربوط به حرکت موشک، احتمال اصابت بدست آمده و میزان حساسیت احتمال اصابت نسبت به منابع مختلف خطای محیطی باد رتبه بندی می شود.