سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شاعری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرایند
احسان خامه چی – کارشناس ارشد مخازن هیدروکربوری
محمد حسین غضنفری – عضو هئیت علمی دائم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

رفتار فازی هیدروکربنها رفتار بسیار پیچیده ای است که هیدروکربنها هنگام تغییر فاز یا هنگامی که در یک فاز
مشخص قرار دارند، از خود نشان می دهند. بدون شناخت این رفتار نمی توان اقدام به طراحی فرآیندهایی نمود که با
این مواد سروکار دارند. با استفاده از کامپیوتر که امروزه به صورت ابزار بسیار قدرتمندی در آمده است، می توان رفتار فازی هیدروکربنها را شبیه سازی کرد ومحاسبات مربوط را انجام داد.
کشف EGOCO در سال ۱۳۵۱ شمسی( ۱۹۷۳ میلادی) با حفر اولین چاه اکتشافی توسط شرکت D میدان گازی
۵ کیلومتر با روند شمالغرب – – گردید.این میدان دارای ساختاری است باریک و کشیده بطول تقریبی ۷۵ و عرض ۸
در این میدان گاز خیز میباشد که دارای مقدار قابل ملاحظه D جنوب شرق ،از دو تاقدیس تشکیل شده است.سازند
می باشد . ( Wet Gas ) ای مایعات گازتر این میدان در سال ۱۳۵۲ کشف و در سال ۱۳۷۷ به بهرهبرداری رسیده است.تعداد ۵ حلقه چاه برروی ساختمان مذکور حفر گردیده است که چهار حلقه از این چاهها (چاههای ۱،۲،۳،۵ )به صورت چاه گازی و چاه شماره چهار غیرقابل استفاده و متروکه می باشد.
در عمق مبنای ۶۸۹۰ فوت زیر سطح دریا به ترتیب ۶۶۵۰ پام و ۲۲۰ درجه D فشار و دمای اولیه مخزن
در این میدان ۵۵۴۰ پام گزارش (Dew Point Saturation Pressure) فارینهایت می باشد.فشار نقطه شبنم گاز
شده است .