سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه انگبینی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
اصغر عابدی – استادیار گروه جنگل دانشگاه شهرکرد
افشین هنربخش – استادیار گروه جنگل دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خشکسالی یکی از مزمن ترین و از لحاظ اقتصادی زیان بار ترین بلایای طبیعی میباشد. خشکسالی حادثه ای طبیعی و پدیده ای آرام ومرموز است که به اعتقاد بسیاری دارای مکانیسم پیچیده بوده و ماهیت آن نسبت به تمامی حوادث طبیعی کمتر شناخته شده است. به منظور کاهش این تاثیرات خشکسالی را باید به صورت کاملا عملی و در چارچوب صحیح مطالعه کرد. از آنجا که تعیین پراکنش مکانی ویژگی های خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری از اهمیت خاص در مطالعه و مدیریت خشکسالی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از ۸ مشخصه خشکسالی که بر اساس شدت، مدت و فراوانی شاخص استاندارد بارش در ۱۵ ایستگاه استان چهار محال وبختیاری استوار است و تحلیل خوشه ای این مشخصات ۳ گروه مکانی خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری تشخیص داده شد.پراکنش مکانی این گروه ها بیانگر تغییرات شدت و مدت خشکسالی بر اساس طول و عرض جغرافیا و میزان بارش دریافتی در هر منطقه میباشد.