سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت ا… رنجبر – گروه معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه دره زار در کمربند ماگمایی ارومیه – دختر واقع شده است. معدن مس پورفیری دره هزار در این منطقه قرار گرفته که در محدوده معدن واطراف آن دگرسانیهای پروپیلیتیک وفیلیک به صورت عمده به چشم می خوردند. وجود رخنمونهای سنگی زیاد، باعث شده که بتوان از داده های دور سنجیدر اکتشافات کانی سازی مس در منطقه استفاده نمود. از داده های دور سنجی و داده های ژئوفیزیک هوایی به صورت ترکیبی در سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده و توسط آنالیز مولفه های اصلی (Prinicipal Components) با دگرسانی گرمابی در منطقه جدا شده اند.