سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام قوامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دان
مهراد نجیبی – دانشجوی دکتری، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صن
حسین پدرام – دکتری، عضو هیأت علمی، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانش

چکیده:

کاهش اندازه تکنولوژی، توان نشتی به بخش عمده ای از توان مصرفی مدارات دیجیتال و به طور خاص مدارات آسنکرون به عنوان دست های ازاین مدارات تبدیل شده است. تاکنون الگوهای زیادی برای طراحی خط لوله آسنکرون بر مبنای الگوهای از پیش طراحی شده ارائ هشدهاست که هریک دارای مزایا و معایبی هستند . در این مقاله به بررسی مصرف توان نشتی برخی از الگوهای معروف مدارات آسنکرون مبتنی بر جریان داده م یپردازیم. الگوهای بررسی شده که شاملSTFB و PCFB,PCHB میباشند، جهت مدلسازی یک خط لوله پنج بیتی با استفاده ازتکنولوژیCMOS 0.18 um در HSPICE به کار گرفتهشدهاند و بررسیهای رفتاری جهت تحلیل میزان مصرف توان نشتی، بر روی آنها انجام شد هاست. بر اساس بررسیهای انجام شده الگویSTFB نسبت به دو
الگوی دیگر در حدود سه تاچهار برابر، توان نشتی کمتری مصرف میکند