سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی کیهانی – دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده مهندسی عمران
مسعود خالقی – دانشگاه صنعتی شاهرود ، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

دراین مقاله ضمن معرفی تبدیل موجک ، ازتوانایی این تبدیل درحل معادلات دیفرانسیل استفاده شده و معادله حرکت سیستم های یک و چند درجه آزادی به کمک ای تبدیل حل می شود درواقع با بسط بالاترین مشتق موجود درمعادله حرکت برحسب موجک ها وانتگرالگیری ازآن معادله دیفرانسیل به دستگاه معادلات جبری تبدیل می شود که به سادگی حل می شوند . ازاین روش درحل معادله حرکت سیستم های باررفتار خطی و غیر خطی استفاده می شود .