سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش اخوان – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران، ایران
محسن قائمیان – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
رضا اردکانیان – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
حسن میرزابزرک – دانشجوی دکترا ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله آنالیز دینامیکی خطی سد بتنی قوسی کرج انجام شده و رفتار لرزه ای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این آنالیز از برنامه تهیه شدهNSAD-DRI ا ستفاده شده که توانایی آن حل مدل سه بعدی دینامیکی سد قوسی با در نظرگرفتن اندرکنش سد و دریاچه می باشد . اثر اندرکنش با حل معادلات کوپله سد و دریاچه به روش Staggered در نظر گرفته می شود.