سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
میلاد روحی قره شیران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
رضا عطارنژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:
به منظور کاهش پاسخ دینامیکی قابهای نیمهصلب با اتصالات پیچی، مواد اتلاف کننده انرژی بین ورق لچکی و بال ستون و یا بین نبشی و بال عضو میتواند قرار داده شود. در این مقاله به منظور مدلسازی عددی قاب نیمه صلب ۶ طبقه، مدلهای دو بعدی قابهای نیمه- صلب با اتصالات پیچی و میراگر ویسکوز اتصال به ترتیب توسط فنر پیچشی و میراگر تحت نرمافزار اپنسیس ایجاد گردید. مدلها به صورت قاب شش طبقه با سه ظرفیت اتصال ۵۰%، ۶۰%، ۷۰% قاب شش طبقه با سه ظرفیت اتصال قابها توسط هفت شتابنگاشت دور از گسل انجام شد و در طی یک مطالعه پارامتریک با مقایسه پاسخ قابهای با میراگر و بدون میراگر دیدهشد که یک میرایی بهینه به دست آمده از پاسخ دریفت طبقات به منظور کاهش پاسخ دینامیکی قابهای نیمهصلب وجود دارد. این میراگر بهینه پاسخ دینامیکی قابها شامل تغییرمکان طبقات و دریفت طبفات را کاهش و برش پایه را افزایش میدهد