سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا خسروی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق – پژوهشکده الکترونیک
علی اکبر جلالی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق – پژوهشکده الکترونیک
احسان صرامی فروشانی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده برق – پژوهشکده الکترونیک

چکیده:

در این مقاله به آنالیز دینامیک کاربردی و طراحی کنترل کننده مقاوم با تکنیک ∞ H برای یک واحد ژنراتور القایی با توربین بادی پرداخته شده است . از آنجایی که سیستم، انرژی اصلی خود را از یک ورودی غیریکنواخت ( باد ) بدست می آورد، از کنترل مقاوم که روش مناسبی برای حل این قبیل مسایل می باشد، استفاده شده است . با بررسی معادلات دینامیکی حاکم بر سیستم و تعیین عدم قطعیت های سیستم، کنترل کننده مقاومی با تکنیک ∞ H طراحی شده است که نتایج حاصل از آن با کنترل کننده مبتنی بر جایابی قطب [۱[ مقایسه شده است . پاسخ سریع با حداقل خطای ماندگار، تضعیف اغتشاش، زمان نشست مناسب، پایداری و مقاومت سیستم در شرایط تندبادهای سخت، بیانگر بهبود پاسخ سیستم با روش کنترل مقاوم می باشد .