سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر رضی کاظمی – کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
امیرعباس شایگانی اکمل – استادیار دانشگاه تهران
همایون حائری – شرکت توانیر

چکیده:

یک شبکه قدرت با توجه به موقعیت و ولتاژ کاری خود، خواه ناخواه در معرض تنش های گوناگون اضا فه ولتاژی قرار می گیرد . به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و داشتن یک سیستم برق رسانی پایدار که تنش های عایقی گوناگون نتوانند به این پایداری و قابلیت اطمینان لطمه بزنند و نیز برای به صرفه بودن و اقتصادی بودن هزینه کلی یک سیستم، هماهنگی عایقی بر روی سیستم انجام می شود . در این مقاله به منظور داشتن درک درست از محاسبات هماهنگی عایقی پایانی که برای یکی از واحد های نیروگاه شهید رجایی (واحد بخار) انجام شد در ابتدا به یک آنالیز کلی از انواع اضافه ولتاژ ها و رفتار آنها همانند انتقال امواج از ترانسفورموتورها، پرداخته خواهد شد . آنچه که در این مقاله بیان خواهد شد آشنایی با مفاهیم کلی مورد نیاز و محاسبات هماهنگی عایقی براساس استانداردهای موجود بر روی یک سیستم واقعی (نیروگاه شهید رجایی ) است و مشاهده خواهد شد که ضعفطراحی وجود داشته و راه حل آن نیز ارائه خواهد شد.