سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن گیتی زاده حقیقی – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

امروزه استفاده از مدیریت سمت تقاضا به منظور استفاده بهینه از تجهیزات نصب شده در شبکه های قدرت در جهت کاهش نیاز به واحدهای جدید تولیدی و بالاخص به منظور برنامه ریزی گسترش شبکه های توزیع یکی از مهمترین علاقه مندی ها و زمینه مطالعات شرکت های برق در دنیا می باشد. استفاده از این جایگزین مناسب و منطقی خود مستلزم داشتن اطلاعات گسترده ای از چگونگی بار ساعتی گروه های مختلف مشترکین می باشد. در این مقاله روشی جهت آنالیز بارساعتی گروه های مختلف مشترکین با استفاده از تجهیزات قرائت بار فیدر از راهدور در یک مرکز کنترل منطقه ای ارائه خواهد گردید. همچنین به منظور اطلاع از تجارب سایر کشورها، نتیجه اجرای عملی روش در کشور مالزی نیز آورده شده است.