سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل میرباقری – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان پایندان – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در اصل آنالیز ریسک روشی است جهت مواجهه با مشکل عدم قطعیت .
عدم قطعیت ، بیشتر معمولاً توابع متغیری را تحت تاثیر قرار میدهد که میخواهیم با ترکیب آنها به برآورد هزینه ، نرخ اقتصادی ، بازده ارزش خالص فعلی و یا هر شاخص دیگری بپردازیم .
مقصود از تجزیه و تحلیل ریسک ، حذف نیازی است که جهت محدودیت تشخیص و قضاوت فرد نسبت به ارزیابی خوش بینانه ، بد بینانه یا بهترین ارزیابی وجود دارد . این کار ضمن تشخیص کامل دامنهی احتمالات مربوط به هر یک از متغیرها و نیز روی احتمالات هر ارزش در این دامنه طی کل آنالیز انجام میگیرد .
تجزیه و تحلیل ( آنالیز ) ریسک ابتدا توسط David Hertz مطرح شد . وی به این مقوله بعنوان تعمیمی منطقی و طبیعی از روش آنالیز حساسیت مینگریست . بوسیلهی آنالیز ریسک مدیران میتوانند محیط نامطمئن آینده را مورد تامل قرار داده و با آن مقابله کنند . در همان حال که یک مدیر روشنفکر اثرات فرضیات نامطمئن آینده را بر تصمیمات مختلف تعیین میکند، روش آنالیز ریسک دریچه های دیگری را برای آزمایش و فهم تصمیمات گوناگون فراهم میآورد . ماهیت این روش کلاسیک ، فراهم آوردن ابزارهایی برای تصمیم گیرنده است . اگر پیشبینی های جریان نقدینگی آینده به صورت احتمالی باشند آنالیزگر میتواند برآوردی از توزیع آماری ارزش مالی پروژه را به تصمیم گیرنده ارائه میدهد .