سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا شکیبایی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله به آنالیز زنجیره ارزش خوشه صنعتی خرمای بم با استفاده از روش آنالیز مقایسه پرداخته می‌شود. برای این منظور یک بنگاه نمونه در هر یک از مراحل زنجیره ارزش از خوشه انتخاب و با یک بنگاه معیار (که از نظر ما متعلق به یک خوشه ایده‌آل می‌باشد و از شاخص‌های مطلوب برخوردار است) مقایسه می‌شود. در این مقاله زنجیره ارزش شامل مراحل خرید مواد اولیه (خرما و لوازم بسته‌بندی) درجه‌بندی و بسته‌بندی، مرحله و نگهداری در سردخانه، مرحله حمل و نقل و مرحله بازاریابی و فروش می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که زنجیره ارزش خوشه صنعتی خرمای بم زنجیره ناقص و کوتاهی است که ارزش افزوده کمی ایجاد می‌کند. که در واقع این زنجیره در کشورهایی دیگری کامل و ارزش افزوده ناشی از آن نصیب آن کشورها می‌شود.