سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم زنگنه مدار – مجتمع مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید محمود منیرواقفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر به تأثیر عملیات دوتائی الکترولس نیک ل و نیتراسیون گازی بر ساختار سطحی یک فولاد کم آلیاژ پرداخته شده است . برای این منظور فولاد زیرلایه ابتدا با لایه ای از نیکل-فسفر به ضخامت ۲ میکرون پوشش دهی و سپس تحت شرایط عملیات نیتراسیون واقع شد . مرفولوژی، ساختار و ترکیب نواحی سطحی زیرلایه به کمک آزمون های GDS ،EDS ،SEM و XRD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که انجام عملیات دوتائی می تواند منجر به ایجاد یک سیستم پوششی مشتمل بر فازهای ،Ni3P – FeNi و (Fe,Ni)xNy در سطح زیرلایه فولادی گردد.